האגף להתאגדות עובדים מוביל את מהפכת התאגדויות העובדים בישראל.

מתחילת דרכו של האגף, ב-2009, התאגדו עשרות אלפי עובדים במגזר הפרטי.

האגף להתאגדות עובדים מלווה את העובדים משיחת הטלפון הראשונה, בה מבררים מה אפשר ומותר לעשות, ועד לחתימת הסכם קיבוצי.

הסכם קיבוצי הוא ההגנה הטובה ביותר על עובדים כיום. התאגדות עובדים וחתימה על הסכם קיבוצי הם מלחמה על הבית. האגף להתאגדות עובדים לא ירפה את ידו עד שכלל העובדים יקבלו את זכויותיהם ויבטיחו את עתידם.

גל ההתאגדויות בישראל אינו מקרי. העובדים בישראל והציבור הישראלי בכלל מבין היום שיכול להיות שינוי והעתיד יכול להיות טוב יותר.

אז התאגדו היום!