התאגדות עמ"י- ההסתדרות הגישה בקשה לצו מניעה נגד משרד החוץ


ההסתדרות פנתה הבוקר (ד') לבית הדין האזורי לעבודה בת"א וביקשה להוציא צו מניעה נגד משרד החוץ, הרקע לבקשה: החלטה חד צדדית של המדינה להאריך את יום העבודה של עובדי הנציגויות הישראליות בחו"ל

עמ"י

עמ"י

 ההסתדרות פנתה הבוקר (ד') לבית הדין האזורי לעבודה בת"א והגישה בקשה לצו מניעה נגד משרד החוץ – הדיון נקבע ל-2 בינואר בשעה 14:00.

 הרקע לפניית ההסתדרות לבית הדין, נעוץ בהנחיה החדשה שהוציאה המדינה לעובדים מקומיים ישראליים (עמ"י) בחו"ל. ההנחיה בישרה למאות עובדי הנציגויות של ישראל ברחבי העולם, המועסקים על ידי משרד החוץ, על כך שהוחלט להאריך את יום העבודה שלהם בחצי שעה נוספת כל יום ללא תמורה נוספת.

 ההסתדרות הדגישה בפנייתה לבית הדין כי השינוי נעשה על ידי המדינה באופן חד צדדי, ללא היוועצות ומשא ומתן עם נציגות העובדים, ללא מתן תמורה או פיצוי, ותוך הפרה ברורה ידועה ומכוונת של החוזים המיוחדים וההסדרים המחייבים החלים על עמ"י, והאופן בו הם מיושמים בשגרירויות מזה למעלה מעשור. יתרה מכך, השינויים החד צדדיים עשויים להשליך על סוגיות נוספות כגון גמול השעות הנוספות וזכויות נלוות של העובדים.

 כזכור, עמ"י העובדים בכ-100 נציגויות ישראל ברחבי העולם, מהווים כיום את כוח העבודה המשמעותי בשירות החוץ של ישראל וכפופים  למשרדי הממשלה השונים, כאשר שכרם משולם ע"י משרד החוץ או משרד הביטחון. לפני מספר שבועות, מאות עובדי עמ"י הצטרפו להסתדרות וביקשו את התערבותה לנוכח תנאי ההעסקה שלהם ורצונם להסדירם בהסכם קיבוצי.

 מאז הצטרפותם להסתדרות, אבי ניסנקורן, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, יזם פנייה לממונה על השכר במשרד האוצר, ודרש לפתוח במו"מ מיידי להסדרת תנאי העסקתם של עמ"י במסגרת הסכם קיבוצי. האוצר טרם השיב לפניית ההסתדרות.

 לאחר הוצאת ההנחיה שבישרה על הארכת יום העבודה של עמ"י, ההסתדרות פנתה לעו"ד אהוד קינן, היועץ המשפטי למשרד החוץ, והתריעה בפניו על אי-החוקיות של השינוי החד צדדי. פניה זו לא זכתה להתייחסות ולכן הוחלט בהסתדרות לפנות לבית הדין.

יצוין כי משרד הביטחון הוציא השבוע הנחייה מפורשת ל-400 העובדים המועסקים על ידו במשלחות, נציגויות ונספחויות צבאיות בחו"ל כי הם ימשיכו לעבוד במתוכנת שהייתה נהוגה עד היום, וכי הארכת יום ושבוע העבודה לא תחול עליהם.

במסגרת הבקשה שהוגשה הבוקר לבית הדין, ההסתדרות מבקשת מספר סעדים, ביניהם: צו שיורה למשרד החוץ להקפיא את ההנחיות החדשות בדבר שעות העבודה בנציגויות עד לקבלת ההחלטה על ביטולן. כמו כן, ההסתדרות מבקשת למנוע ממשרד החוץ כל שינוי חד צדדי בתנאי עבודתם של העובדים המקומיים הישראלים בחו"ל.