נחתם הסכם קיבוצי בכלל ביטוח

עובדי כלל רגע לפני החתימה
ההסתדרות, עובדי כלל ביטוח והנהלת החברה חתמו היום (ה') על הסכם קיבוצי שהושג לאחר מו"מ ארוך ומורכב , 
אבי ניסנקורן: "ההסכם מהווה בשורה לעובדי חברת כלל וסולל את הדרך להסכמים דומים בענף הביטוח"

 הישג חשוב להסתדרות ולעובדי חברת כלל ביטוח: הסכם קיבוצי ראשון נחתם היום (ה') בענף הביטוח, שנים ארוכות לאחר תפוגת ההסכמים הקודמים. ההסכם נחתם היום בצהריים בין הנהלת כלל ביטוח לבין עובדי החברה בטקס מיוחד שהתקיים בלשכתו של אבי ניסנקורן בית ההסתדרות בת"א. במעמד החתימה נכחו: מנכ"ל כלל ביטוח – איזי כהן, יו"ר דירקטוריון כלל – דני נווה, יו"ר ועד העובדים –  רוני רז ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי – אבי ניסנקורן.

 במסגרת ההסכם אשר יחול על כ-3000 מעובדי החברה, יקבלו העובדים ב-2014 מענק חתימה של עד 6,000 ₪, תוספת שכר מצטברת של 18%-20% לכל תקופת ההסכם ושכר המינימום בחברה יעמוד מעתה על 5,000 ₪. כמו כן, ההפרשות לפנסיה ופיצויים יעלו ל-20.83%, וכל עובד קבוע יקבל הפקדה של 7.5% לקרן השתלמות. (עיקרי ההסכם בהמשך ההודעה).

 כזכור, עובדי כלל ביטוח התארגנו בהסתדרות בינואר אשתקד. מאז ההכרזה על היציגות, ההסתדרות וועד העובדים של כלל, בראשות רוני רז, הובילו מהלכים שונים כדי לקדם את המו"מ מול הנהלת החברה, ולהגיע להסכמות בין הצדדים למען שיפור תנאי ההעסקה של העובדים והסדרתם במסגרת הסכם קיבוצי.

 ההתאגדות של כלל ביטוח התניעה את תנופת ההתאגדות בכל הענף וכך בחודש נובמבר 2013, לאחר עבודה מאומצת של ועד הפעולה שהוקם בחברת מגדל, ההסתדרות הודיעה להנהלת החברה ולשלמה אליהו, בעל השליטה, על התארגנותם של עובדי מגדל בהסתדרות.

 אבי ניסנקורן, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, אמר היום: "ההסכם מהווה בשורה לעובדי חברת כלל וסולל את הדרך להסכמים דומים בענף הביטוח. אני רוצה לברך את ועד העובדים, בראשות רוני רז, על הנחישות והאחריות שגילו לאורך כל המו"מ ובהזדמנות זו לברך גם את הנהלת כלל, בראשות איזי כהן, על כך שחיזקו את רווחתם וביטחונם התעסוקתי של העובדים מתוך מחשבה על עתיד החברה והצלחתה".

 רוני רז, יו"ר ועד עובדי כלל, הצטרף לדבריו של אבי ניסנקורן ואמר: "היום אפשר לברך על המוגמר. זו הייתה דרך לא פשוטה ורצופת מכשולים אך בסופה הגענו להישגים שישפרו משמעותית את תנאי העובדים ויבטיחו את עתידם בחברה. מהיום אנו יוצאים לדרך חדשה והעובדים יעשו הכול למען הצלחת החברה".

 פירוט עיקרי ההסכם – מה יקבלו העובדים?

 ההסכם שנחתם היום יחול על כ-3000 מעובדי החברה למעט מנהלים בכירים ומכסה קטנה של משרות אמון.  תוקפו של ההסכם הינו עד לסוף שנת 2016.

 במישור הכלכלי, החברה תעניק לעובדים תוספת שכר מצטברת בגובה 18%-20% במהלך כל תקופת ההסכם בארבע פעימות שונות. במידה והחברה תעמוד ב-70% מיעדיה, העובדים יקבלו בונוס באותה השנה, על פי ציוני ההערכה של כל עובד.

היבט כלכלי נוסף בהסכם נוגע לשכר המינימום בחברה שיעמוד מעתה על 5,000 ₪. בנוסף, עם חתימת ההסכם, העובדים ייהנו ממענק חד פעמי בגובה של עד 6,000 ₪.

 ההסכם משפר גם את ההפרשות לפנסיה של העובדים. מעתה הפקדות העובד והמעביד יעמדו על 6% ו-6.5%  בהתאמה ו-8.33% לפיצויי פיטורים (סה"כ 20.83%). עובדים המבוטחים בביטוח מנהלים, יזכו גם לביטוח אובדן כושר עבודה.

כל עובד בעל ותק של חצי שנה ומעלה יקבל הפקדה לקרן השתלמות. הפקדות העובד יעמדו על 2.5% והפקדות המעביד יעלו לפי ותק, כאשר הן יעמדו על- 7.5% החל ממועד קבלת הקביעות.

 במישור הארגוני, ההסכם הקיבוצי מגדיר את התקופה הנדרשת לקבלת קביעות, לרבות ההגנה המוקנית בהסכם מפני פיטורים. עובדים קיימים בעלי ותק של שנה וחצי ומעלה יקבלו קביעות. עובדים חדשים יקבלו קביעות לאחר שנתיים וחצי בחברה וההנהלה רשאית להאריך את תקופת הניסיון בחצי שנה למספר מוגבל של עובדים, זאת כמובן בהסכמת הוועד.

 ההסכם מעניק הגנה מפני פיטורים מטעמים של אי התאמה. לפי ההסכם, עובד קבוע יפוטר מטעמי אי התאמה רק לאחר שקיבל שתי חוות דעת שליליות, וקיבל לפחות 3 חודשים להשתפר לאחר כל חוות דעת. אם, לאחר תקופה זו, עדיין קיימת מחלוקת בין החברה לבין הוועד לגבי ההצדקה לפיטורי העובד, הוועד וההסתדרות יוכלו לעכב את הפיטורים ולדרוש דיון מחודש לפי המדרג הבא – סמנכ"ל כ"א, מנהל חטיבת משאבים ומנכ"ל. במקרים מיוחדים, ההסתדרות תוכל להקפיא את הפיטורים ל-60 יום נוספים לצורך דיון עם המנכ"ל.

 ההגנה מפני פיטורים מעוגנת בהסכם גם במקרים של צמצום והתייעלות. כך למשל, החברה תחויב להתייעץ עם הועד לפני תחילת פיטורי צמצום או התייעלות. הוועד יוכל להעלות חלופות ולהטיל וטו על 20% מהשמות ברשימת המפוטרים.

 עובדים 'שעתיים' במוקד הטלפוני של החברה יועברו למעמד של עובדים 'חודשיים' לאחר ותק של שנתיים.

 במסגרת ההסכם הוסדרה גם מכסה מיטיבה של ימי חופשה. עובדי החברה יקבלו החל משנתם השנייה בחברה 2 ימי בחירה בהתאם לדתם. תעריף דמי ההבראה יעמוד על 500 ₪ ב-10 השנים הראשונות של העובד. לאחר 10 שנות עבודה, יעלה ל-550 ₪ ולאחר 20 שנים יעלה ל-600 ₪. כמו כן, רוב העובדים יקבלו תשלום ימי מחלה כבר מהיום הראשון ולאחר שלוש שנים – הטבה זו תינתן לכלל העובדים.

 ההסכם מתייחס גם להשקעת החברה ברווחת העובדים. לפי ההסכם, תקציב הרווחה של החברה יעמוד על 9-11 מיליון ₪, בהתאם לעמידת החברה ביעדיה. השתתפות החברה בשווי שי לחג תעמוד על 500 ₪ לכל חג. בנוסף, העובדים יוכלו להצטרף לביטוח בריאות קבוצתי על חשבון החברה. החברה תקים גם קרן סיוע לעובדים במצוקה.

 עניין ארגוני נוסף שהוסדר במסגרת ההסכם היה תנאי העובדים לאחר מעבר החברה למשרדיה החדשים בקרית עתידים.

ההסכם בקישור המצורף