ניצחון לארגון העיתונאים ולהסתדרות: ביה"ד לעבודה שוב החזיר את יו"ר הוועד חגי מטר לעבודתו במעריב

ניצחון לארגון העיתונאים ולהסתדרות: ביה"ד לעבודה שוב החזיר את יו"ר הוועד חגי מטר לעבודתו במעריב

עוד נקבע כי מעריב ישלם למטר את שכרו רטרואקטיבית,100 אלף שקלים פיצויים בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ו-10 אלף שקל הוצאות משפטיות * ביה"ד: "יש להצר על כך שאנו נתקלים בגישה פסולה זו דווקא בקרב בעלי חברה המוציאה לאור עיתון ותיק עתיר זכויות כמעריב".

ניצחון לארגון העיתונאים ולהסתדרות: בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בראשותו של השופט אורן שגב, קבע היום כי חגי מטר, יו"ר וועד העיתונאים במעריב, שוב יוחזר לעבודתו בעיתון. זאת לאחר שכבר הוחזר בצו בית הדין ופוטר שוב.

עוד נקבע בהחלטה כי אחוזת הירש, החברה בבעלותו של שלמה בן צבי המחזיקה במעריב, תשלם את שכרו של מטר על כל התנאים הסוציאליים הנלווים, באופן רטרואקטיבי ממועד פיטוריו בחודש אוגוסט 2013, וכן פיצוי בסך של 100,000 ₪ בגין הפרת שני סעיפים בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. באופן חריג בהליכים מסוג זה קבע בית הדין כי אחוזת הירש תשלם גם הוצאות משפט בסך של 10,000 ₪.

יוזכר כי בחודש יולי 2013 פסק בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי אי קליטתו של חגי מטר (במעבר הבעלויות של העיתון) אשר שימש כיו"ר וועד עובדי מעריב אינה חוקית. במעמד זה נקבע גם כי אחוזת הירש תשלם למטר את שכרו ותנאיו הסוציאליים רטרואקטיבית מנובמבר 2012. למרות האמור, חגי מטר הוזמן לשימוע כיממה לאחר קבלת פסק הדין הראשון ופוטר שלושה שבועות לאחר מכן.

ארגון העיתונאים יוצג באמצעות עו"ד אמיר בשה ומורן סבוראי ממשרד בני כהן, עו"ד שי תקן, ועו"ד ענת גוטמן מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.

בית הדין ציין בהחלטתו כי "יש להצר על כך שאנו נתקלים בגישה פסולה זו דווקא בקרב בעלי חבר ה המוציאה לאור עיתון ותיק עתיר זכויות כמעריב. חופש הביטוי והזכות להביע דעה הנם מושכלות יסוד, שמן הראוי שישמשו נר לרגליהם של בעלי העיתון, עורכיו וכתביו."

יו"ר ארגון העיתונאים, יאיר טרצ'יצקי, מסר כי "טוב לראות שהצדק יצא לאור, שוב, ושבית הדין לעבודה ממשיך להגן על עיתונאים שמובילים התארגנויות מפני התנכלויות של המעסיק. אנו מקווים שהנהלת מעריב תלמד את הלקח מכל הפרשה ותשכיל לנהל יחסי עבודה קיבוציים תקינים מול נציגות העובדים".

אבי ניסנקורן, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות: "הזכויות הבסיסיות במדינה מאפשרות לכל עובד להתאגד מבלי לחשוש משרירות ליבו של המעסיק. בית הדין העביר היום מסר מפורש לכלל המעבידים והעניק רוח גבית לציבור העובדים שמעוניינים להגן על הביטחון התעסוקתי באמצעות התאגדות במקום העבודה".

מצורף פסק דין שני בעניינו של חגי מטר