ההסתדרות: עובדי חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד התאגדו והקימו ועד

בהסתדרות אומרים שההתארגנות משלימה את ההצטרפות לארגון של כל העובדים בחברות האשראי – הישג ליוזמי הקמת ארגון אחדות: בית הדין קבע עובדי החוזים האישיים בשירות המדינה הם יחידת מיקוח נפרדת משאר העובדים במשרדי הממשלה

עובדי לאומי קארד התאגדו בהסתדרות. בהודעה ששיגרה ההסתדרות למנכ"ל לאומי קארד, חגי הלר, נאמר כי מעל שליש מכלל 1,600 עובדי החברה חתמו על טפסי הצטרפות אליה וכי הם הקימו ועד פעולה זמני המונה 18 עובדים.

בהסתדרות אומרים שההתארגנות של עובדי לאומי קארד משלימה למעשה את ההצטרפות לארגון של כל אלפי העובדים בחברות האשראי, לאחר שבשנה שעברה הצטרפו להסתדרות עובדי ישראכארט וויזה ק.א.ל.

פעילי ההתארגנות בלאומי קארד הסתייעו במאמציהם לצרף את העובדים להסתדרות בוועד העובדים הוותיק של בנק לאומי, החברה האם, שיעמיד לרשותם את ניסיונו גם בשלבים שבהם יעלה על הפרק משא ומתן על הסכם שכר קיבוצי עם הנהלת החברה. את מאמצי ההתארגנות של עובדי החברה, שנמשכו שנתיים, הובילו מנכ"לית אגף ההתארגנות של ההסתדרות, עו"ד חניטל סוויסה, ויו"ר מרחב רמת גן של ההסתדרות, אבי גלילי.

יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, עו"ד אבי ניסינקורן, קרא להנהלת לאומי קארד להיכנס למו"מ לחתימה על הסכם שכר קיבוצי שיבטיח את תנאי השכר ואת ביטחונם התעסוקתי של עובדי החברה.

ואולם, הנהלת החברה טוענת שהיא לא קיבלה עדיין את חתימותיהם של לפחות שליש מכלל עובדי החברה, חתימות הדרושות כדי שההסתדרות תוכר כגוף יציג בחברה על פי החוק. "אם מספר הטפסים החתומים יענה על הנדרש על פי החוק, נכיר בהתארגנות ובוועד החדש", אמרו בחברה. דוברת החברה אמרה בתגובה: "לאומי קארד תנהג על פי הדין".

בתוך כך, הישג מסוים ליוזמי הקמת ארגון אחדות, שטוען לייצוגם של עשרות אלפי עובדים המועסקים בשירות המדינה באמצעות חוזים אישיים. שופטת בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב, חנה טרכטינגוט, קבעה בפסק דין שקיבלה אתמול בעקבות תביעה שהגיש ארגון אחדות, כי עובדי החוזים האישיים בשירות המדינה הם יחידת מיקוח נפרדת משאר העובדים במשרדי הממשלה. המשמעות היא כי עובדים אלה זכאים להאבק על תנאי שכר שונים מאלה הנהוגים לגבי כלל עובדי המדינה. עם זאת, בית הדין לא קיבל את בקשת ארגון אחדות, שלפיה אחדות הוא ארגונם היציג של עובדים אלה.

פעילי ארגון אחדות טענו בבקשה שהגישו לבית הדין באמצעות עו"ד אריאל שמר, כי יש להכיר בארגונם כיציג, לאחר שהצטרפו אליו 500 עובדים ממשרדי הממשלה השונים. "במהלך כל השנים לא פעלה ההסתדרות כדי לייצג את האינטרסים של עובדי החוזים האישיים והיא פעלה כדי למנוע את ההתארגנות של העובדים הללו במסגרת הארגון, נטען בבקשה.

מנגד, טענה המדינה שאין להכיר במעמדו של ארגון אחדות כיציג, מכיוון שבמתכונת ההעסקה לפי חוזים אישיים, אין ארגון עובדים מייצג את העובדים במו"מ על זכויותיהם ותנאי עבודתם. לאור זאת, טענה המדינה, כי אין לה כל חובה לנהל עמו משא ומתן.
רם קנדיל, מפעילי ארגון אחדות, אמר כי פסק הדין המכיר בנו כיחידת מיקוח נפרדת הוא מעודד, מכיוון שהוא מניח בפנינו את התשתית לאסוף את חתימותיהם של לפחות שליש מכלל 7,450 עובדי המדינה בחוזים אישיים ולקבל את ההכרה באחדות כארגונם היציג".

 ההסתדרות: עובדי חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד התאגדו והקימו ועד (the marker, 2.9.13)